Urte-terapi

 

URTER og FÔRTILSKUDD

I en daglig fôrrasjon skal fôret inneholde riktig mengde med vitaminer, mineraler, proteiner og næringsstoffer.  Om man ikke har satt opp en fôrplan kan det være vanskelig å vite hva din hest mangler eller trenger av ekstra tilskudd.

Ekstra fôrtilskudd er bra for hestene da det får de de trenger av næringsstoffer, men det skal alltid være i balanse så hesten ikke får for mye.

FAGLIG RÅDGIVNING bruk av egnet FÔRTILSKUDD & URTER
Vi som er faglig rådgivere vurderer tilskuddet kvalitet og best utnyttelse ut ifra:
- Hva er tilskuddet laget av
- Hvilke næringsstoffer skal være det aktive terapeutisk stoff for oppgaven/funksjon tilskuddet skal hjelpe fòr
- Hva slags dosering bruker man?
- Hvordan er det satt sammen?

Hva tilskuddet er laget av (råvare) har stor betydning for opptak
Hvilke næringsstoffer/urter ol som tilskuddet inneholder har stor betydning om det har terapeutisk effekt

Dosering vil også fortelle om hesten får tilstrekkelig mengde at de virksomme stoffene
Sammensetningen forteller oss om tilskuddet er bredt nok sammensatt for å kunne virke terapeutisk

 

Ulike fôrtilskudd, kurer og urter brukes gjerne for å gi ekstra støtte ved ulike sykdommer og det er veldig gunstig for hesten å få tilført akkurat de næringsstoffene den trenger for å bli raskere frisk.

Nesten alle fôrtilskudd har en stor mengde med både vitaminer, mineraler, næringsstoffer og gjerne urter og det betyr at dette bør vurderes sammen med resten av det hesten får i sin fôrrasjon.

Utfordringen er jo å ikke «forgifte» hesten med alt det vi gir, da gjør vi vondt verre.

Det finnes et stort utvalg av fôrtilskudd på markedet og alle produsentene informerer om at produktene vil gi hesten det den trenger for å bli frisk.   

Har ikke butikken relevant faglig utdannelse i ernæring på hest, må man stole på produsentens beskrivelse som ofte er overdreven i hvordan produktet virker.

Dessverre er mange produkter som ikke er gode nok – de produkter inneholder ikke
- nok ingrediens eller det aktive stoff av det som skal gi terapeutisk effekt - støtte
- sammensetningen er ikke god nok – mange av stoffene trenger andre næringsstoffer, fett ol for opptak
- ingrediensene det er laget av  gir ikke godt nok opptak

URTER

Det er veldig populært å tilsette urter i hesten s fôr og for de fleste hester har god nytte av det. Bruken av urter i ernæring på hest er veldig nyttig om man tar de grunnleggende hensyn til urtens virkeområde og funksjon.

Når man leser ulike beskrivelser av urter som selges til hest så listes urten opp til å dekke mange helseplager.   Ja en urt kan ha veldig mange terapeutiske egenskaper, men den har ofte et hovedområde terapeutisk den er brukes til.  

Hver enkelt urt bidrar med sin egen effekt på hesten og dens stoffskifte. Noen ganger er det en synergistisk effekt som gir effekten, andre ganger er det nok med kun en enkelt urt. 
Derfor er det viktig når man velger ut en urt hva man ønsker å oppnå.

Urtene bidrar på ulike måter som næringsstoffer og smaksstoffer. Det som gir virkningen er deres innhold av de såkalte sekundære plantestoffene, f.eks. bitterstoffer, flavonoider, garvestoffer, slimstoffer, eteriske oljer og mye mer. Hvert av disse stoffene påvirker hestens stoffskifte på forskjellig måte. Urtene inneholder imidlertid sjelden alle disse stoffene samtidig. Mange urter har ofte et aktivt stoff som gir en helt spesiell effekt i kroppen til hesten. 

Urten har ulike plantedeler – noen ganger blad, blomst, rot eller stengler og i disse plantedelene ligger også fordeling av egenskap. For eksempel stengel kan andre egenskaper enn blomst osv. Derfor er det nødvendig å vite hvilken plantedel i urten som er best for din hest, og om man må kombinere med fett, vann, næringsstoffer for et øket opptak.

Urtene i seg selv inneholder også vitaminer og mineraler og må derfor vurderes i den helhetlige fôrplan så man ikke får en ubalanse her.

Faglig rådgivning - Urter

Jeg har brukt nesten 40 år på å tilegne meg kunnskaper om urtenes egenskaper og hvordan de brukes via både dyrking selv, behandling, og rådgivning til sunn-hest sine kunder. 

De fleste beskrivelsene av urter som selges i dag fremstilles som den enkelt urt «virker for alt» og i salgsbeskrivelsen tar man ikke hensyn til urtens påvirkning på hestens stoffskifte og urtens hovedegenskap. 
Effekten av urten ligger også i hvilken plantedel av urten man får, og om planten trenger fett, vann, vitamin osv for å øke opptaket

Fôrtilskudd
Det samme gjelder også ulike fôrtilskudd og her har jeg lang og bred erfaring. Dette området har jeg har forsøkt å spesialisere meg på. Jeg grunnla Sunn-hest nettopp for å kunne tilby ulike «kurer» og tilskudd som hesten ville ha nytte av når man ikke hadde skolemedisin som kunne hjelpe. Under alle disse årene ble det kjøpt inn og vurdert hundrevis at «kurer» og tilskudd, og de var mange produkter som ikke holdt det de lovet av terapeutisk hjelp.

En «kur» eller et tilskudd vil ikke «helbrede» hesten med vil kunne støtte opp resten av de tiltakene du gjør. 

Les merShow less

Meny