Triggerpunkter

Muskel-terapi behandling av hest

I tillegg til å behandle hestens muskulatur, vurderer jeg også det som kan være en del av årsaken til at hesten ikke fungerer tilfredsstillende.

Tema som treningsfysiologi—hvordan hesten brukes ol
Tema som ernæring— hva hesten får av fôr ol

Det finnes flere metoder/måter å behandle hestens muskler—og jeg velger  metode eller måte å jobbe på etter at jeg har undersøkt hesten med både termografi, gjennomgang av muskler og bevegelse.

Hester har triggerpunkter på mange steder på kroppen og ved å massere dem kan man løsne mange ulike muskulære problemer hos hesten.

Triggerpunkter kan beskrives som spente, ømme punkter i muskler og muskelfester.

Kort sagt t kan vi si at triggerpunkter er muskelknuter, som gir en smerte utstråling.  Et aktivt triggerpunkt kan sammenliknes med kroppens alarmsystem på at noe ikke er helt som det skal være.

Det er et hyperirritabelt punkt i muskelen.  Punktet vil hele tiden finnes der, og kan aktiveres og utløse symptomer på smerter i muskel eller gi hodepine, migrene, tinnitus kjeve smerter mage smerter eller synsforstyrrelser.

Hva er et triggerpunkt?

Et triggerpunkt er et lite område i en muskelfiber hvor flere muskelceller har sterkt forhøyet spenning, såkalte mikrokramper. Dette forårsaker dårlig blodsirkulasjon og området er spesielt trykkømfintlig.

Triggerpunktet er ømt ved fingertrykk. Punktet kan "trigge" smerter / gi smerteutstråling til områder i god avstand fra punktet selv. Dette betegnes gjerne som projiserte smerter eller referansesmerter, det vil si smerter som refererer seg til årsaksforhold i ett eller flere triggerpunkt. Dersom denne referansesmerten oppfattes som et årsaksforhold, kan området bli gjenstand for behandling som ikke fører frem. Det/ de aktuelle triggerpunkt må behandles om årsaksforholdet skal kunne elimineres

Triggerpunkter et område i en muskel som gir smerteopplevelser i andre deler av kroppen. Dette kalles ofte for strålesmerter. 

Ved å behandle disse punktene med trykk reduseres spenningen, muskelen får tilbake sin funksjon, og trålesmertene forsvinner. 

Triggerpunkter kan oppstå ved: 

- Mye stress 
- Ensformig repeterende belastning 
- Dårlig holdning 
- Som følge av skader

Les merShow less

Meny